overlay

Uitzenden

Door gebruik te maken van de uitzendformule kunt u medewerkers naar uw wensen en behoefte inzetten. Onze uitzendkrachten zijn flexibel inzetbaar voor diverse werkzaamheden. Of het nu voor een dag is of voor een half jaar, wij regelen het voor u op momenten dat uw bedrijfsproces dat vereist. Door deze vorm worden uw vaste personeelskosten flexibel gemaakt en houdt u uw totale personeelskosten in de hand. Wij brengen dagelijks vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in binnen- en buitenland bij elkaar. Na een gedegen werving van krachten vindt er een heldere selectie plaats. Passende krachten worden voorgesteld aan de opdrachtgever met als doel een kwalitatieve match voor een langdurige relatie.

Voor buitenlandse werknemers regelen wij huisvesting, vervoer tussen woon- en werkplek en alle benodigde verzekeringen. Wij bieden uitgebreide begeleiding bij alle voorkomende problematiek die komt kijken bij het vestigen in Nederland. Hierbij kunt u denken aan dokters- en tandartsbezoeken, inschrijven bij de gemeente, aanvragen van documenten, het openen van een bankrekening. Wij vinden het belangrijk dat mensen het gevoel hebben er niet alleen voor te staan.

Agrarische werkzaamheden

Onze uitzendkrachten zijn voor een groot gedeelte werkzaam in de agrarische sector. Dit is een zeer dynamische sector met veel seizoensgebonden arbeid.Wij kunnen hier goed op in spelen. Doordat we de planning de opdrachtgever een goede seizoen planning te maken voorkomen we dat onze uitzendkrachten zonder werk zitten. Wij hebben ruime ervaring met het plaatsen van mensen in de glastuinbouw en landbouw. Hierdoor hebben wij voor alle reguliere werkzaamheden altijd genoeg mensen beschikbaar.

Industrie en logistiek

We voelen ons thuis in een productieomgeving en distributiecentra, de wereld van aanpakkers en inpakkers. Voor specialistische functies selecteren we op het functieprofiel, dat we evt. samen met de opdrachtgever opstellen. We laten niet los tot we de gewenste match hebben!

Overige sectoren

We beperken ons werkveld niet tot bovengenoemde sectoren, maar zetten ons in voor iedere vraag naar personeel. Geen wereld van beleidsbeperkingen, maar van zakelijke mogelijkheden! Daag ons uit om voor uw behoefte een passende oplossing te bieden.

Gezond zaken doen