overlay

Payroll

Wij zijn geen Payrolling bedrijf, maar in de praktijk komt het vaak voor dat medewerkers zich spontaan aanmelden voor een functie bij een bedrijf. Of dat u zelf actief wilt participeren in het werving- en selectieproces. Uw inbreng wordt beloond en gewaardeerd! Samen zoeken naar geschikte kandidaten levert een beter resultaat op en versterkt de relatie tussen Kiwi Personeelsgroep en haar opdrachtgevers. Samen werven en selecteren scheelt ons tijd en de opdrachtgever geld! Kiwi Personeelsgroep behoudt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke plaatsing en geeft het juridisch werkgeverschap vorm en inhoud, ook wanneer u zelf kandidaten voorstelt. Iedere medewerker is voor ons even belangrijk.

Het actief overnemen van personeelsleden van de payroll van opdrachtgevers op onze payroll doen wij niet.