overlay

Huisvesting arbeidsmigranten

Een groot deel van de werknemers van Kiwi personeelsgroep zijn de zgn. arbeidsmigranten. Sommige daarvan hebben hun eigen permanente woonplek reeds gevonden, maar voor de mensen die tijdelijk in Nederland verblijven, zorgt Kiwi personeelsgroep voor de huisvesting van de betreffende medewerkers. Daarvoor zijn diverse accommodaties beschikbaar, zowel kleinschalig als in een groter verband. Het uitgangspunt is steeds dat we rekening willen houden met de behoeften van de individu. Dat betekent dat we de lat hoog leggen ten aanzien van de kwaliteitseisen. Om te borgen dat de huisvesting voldoet aan de kwaliteitseisen willen wij dat we voldoen aan de normen die speciaal voor deze doelgroep zijn opgesteld door de Stichting Normering Flexwonen, de zogenaamde SNF-normen. Jaarlijks wordt onze huisvesting geïnspecteerd door een onafhankelijke auditor die toetst of de woonruimte voldoet aan de SNF-normen. Dat geeft de medewerkers en ons het vertrouwen dat ook na werktijd het gewenste comfort en leefklimaat geboden wordt.

Beheer, vragen en klachten

Het beheer van de huisvesting doen wij zelf. Periodiek, maar minimaal 1x per 2 maanden worden alle locaties bezocht en geïnspecteerd op orde en netheid. De bewoners zijn op de hoogte van de huisregels die in de eigen taal in de accommodaties aanwezig zijn. De relatie met de bewoners én de omwonenden vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn wij direct benaderbaar voor eventuele vragen of klachten en lossen deze zo snel mogelijk op. Voor de bewoners geldt dat zijn hun vragen, wensen en klachten direct kunnen communiceren met hun vaste contactpersoon bij Kiwi personeelsgroep. Deze draagt zorg voor de informatie en oplossing.
Voor omwonenden geldt dat zij zich voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunnen melden bij het hoofdkantoor van Kiwi personeelsgroep. Dat kan door het contactformulier  op de website in te vullen of door te bellen met telefoonnummer 0598-315120. Afhankelijk van de aard van de vraag en de regio zal dan dezelfde dag contact met u worden opgenomen.